امنیت سایبری (cyber security) را نمی توان نادیده گرفت، اینکه آیا شما صاحب یک کسب و کارید
توسط یکی کار می کنید یا یک سازمان را اداره می کنید تفاوتی ندارد اساساً مهم است که شما آن را در نظر بگیرید. امنیت سایبری باید در چارچوب سازمانی که در آن مستقر هستید، درک شود. هر کس باید کاری انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که کسب و کار در برابر تهدیداتی که می تواند خطرناک باشد، محافظت می شود.
دوره آموزشی Udemy SCFND 210-250: A Guide to Cyber Security Fundamentals دربرگیرنده مفاهیم امنیت هسته شبکه از جمله پیاده سازی، عیب یابی و مانیتورینگ شبکه و دانش پیاده سازی یکپارچگی، قابلیت اعتماد و در دسترس بودن که سه هرم مثلثی امنیت را شکل می دهند می باشد.


سرفصل های دوره آموزشی Udemy SCFND 210-250: A Guide to Cyber Security Fundamentals:
- مفاهیم شبکه

 

If you are interested to dive into Network Security or Cyber Security Field, this course is the best choice for you. You will be actually learning the Cisco Cyber Ops 210-250 which is Cisco Cyber Security Fundamentals. However, it covers a large domain and you will be able to understand the underlying security concepts which being used in the modern technology.

This course is not only intended for novices but also for expert individuals. So, if you want to adopt the security field, this course is a good start as you can go for complete certification by doing the SECOPS 210-255 course. After, having the certification you will be able to choose CCNA Security track as well.

So, you find anything which is not present feel free to let me know.

Course content:
- Network Concepts

 

اطلاعات حجم: 2.64 گیگابایت
دانلود دانلود - بخش اول
دانلود دانلود - بخش دوم
دانلود دانلود - بخش سوم
دانلود دانلود - بخش چهارم
دانلود دانلود - بخش پنجم
دانلود دانلود - بخش ششم