راینو (Rhino) یا Rhinoceros یکی از نرم افزارهای طراحی و مدلسازی مهندسی و از محبوب ترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان و به خصوص طراحان صنعتی است که هم به طراحان حرفه ای و هم به کاربران معمولی اجازه می دهد که به طراحی اشکالی چون انواع مختلف مدل های کشتی بپردازند. اصول ساخت سطوح در راینو بر ساخت منحنی ها استوار است. برای مدلینگ در محیط راینو ابتدا شبکه ای از منحنی ها در فضا ایجاد شده و سپس تبدیل به سطح می شوند. راینو نرم افزاریست که بر روی کامپیوتر های خانگی و لپ تاپ ها بدون نیاز به هیچ سخت افزار خاصی بسیار سریع خواهد بود و دارای دقت فوق العاده در طراحی و ویرایش بدون محدودیت است.
در دوره Udemy Rhino 3D tutorials v5 & v6 Beginner Level to Advanced Level شما با آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار راینو 5 و 6 آشنا می شوید. 


سرفصل های دوره آموزشی Udemy Rhino 3D tutorials v5 & v6 Beginner Level to Advanced Level:
- هفته 01 Rhino 3D سطح مبتدی
- دانلود هفته مواد 1
- هفته دوم Rhino 3D سطح مبتدی
- هفته 03 Rhino 3D سطح مبتدی
- مواد را برای تکالیف هفته 3 دانلود کنید
- هفته 04 Rhino 3D سطح مبتدی
- دانلود مواد برای هفته 4
- هفته 05 Rhino 3D سطح مبتدی
- مواد را برای هفته 5 دانلود کنید
- هفته 06 Rhino 3D سطح مبتدی
- دانلود مواد برای هفته 6
- هفته 07 Rhino 3D سطح متوسط
- دانلود مواد برای هفته 7
- هفته 08 Rhino 3D سطح متوسط
- دانلود مواد برای هفته 8
- هفته 09 Rhino 3D سطح متوسط
- دانلود مواد برای هفته 9
- هفته 10 Rhino 3D سطح پیشرفته
- هفته 11 Rhino 3D سطح پیشرفته
- دانلود مواد برای هفته 11
- تمرینات اضافی
- Rhino V6

 

I have been teaching Rhino for the last 6 years at the university at a Master’s level for people interested in transportation and product design. I used Rhino for 18 years and also work as an industrial designer in the aerospace industry for one of the largest aircraft manufacturers in the world for the last 17 years.

In the first couple of weeks I will show you step by step on how to get around in Rhino 3D and use basic 2D and 3D tools.

From then on, I will share with you how you can edit and modify surfaces to add a greater level of details. As we progress through the lessons you will then learn on how to render with the basic Rhino render followed by quick examples using industry standard rendering plug ins like Maxwell Render.

Finally towards the end of the course I will show you how to fix corrupted surfaces from imported files as well as initiating you to the principles of reverse engineering techniques based on a scanned clay model.

Overall the course contains 10 weeks session. Each lecture are about 2 hours and 30 minutes long. I ‘ll also make many demos , simple to follow and understand. These exercises will be made available for you to follow.

Course content:
- Week 01 Rhino 3D Beginner Level
- Download Material Week 1
- Week 02 Rhino 3D Beginner Level
- Week 03 Rhino 3D Beginner Level
- Download material for week 3 assignments
- Week 04 Rhino 3D Beginner Level
- Download material for week 4
- Week 05 Rhino 3D Beginner Level
- Download material for week 5
- Week 06 Rhino 3D Beginner Level
- Download Material for week 6
- Week 07 Rhino 3D Intermediate Level
- Download Material for week 7
- Week 08 Rhino 3D Intermediate Level
- Download Material for Week 8
- Week 09 Rhino 3D Intermediate Level
- Download Material for week 9
- Week 10 Rhino 3D Advanced Level
- Week 11 Rhino 3D Advanced Level
- Download Material for Week 11
- Additional Exercises
- Rhino V6

 

اطلاعات حجم: 8.43 گیگابایت
دانلود دانلود - بخش اول
دانلود دانلود - بخش دوم
دانلود دانلود - بخش سوم
دانلود دانلود - بخش چهارم
دانلود دانلود - بخش پنجم
دانلود دانلود - بخش ششم
دانلود دانلود - بخش هفتم
دانلود دانلود - بخش هشتم
دانلود دانلود - بخش نهم

 

رمز فایل : www.p30download.com