این درس در مقطع ارشد ارائه می گردد و در آن به تکنولوژی های روز در زمینه ریزپردازنده ها و ساختار cache و pipeline پرداخته می شود. همچنین سرورها و ویژگی های آن ها مورد بررسی قرار می گیرد . این درس توسط دو تن از اساتید ارائه شده است. دکتر اسماعیل ثنائی عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۶۵ می باشند. زمینه ی فعالیت ایشان الکترونیک دیجیتال است. دکتر ممتاز پور استادیار داشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.وی مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و در موضوعات بهبود کارایی سیستم ها و بهینه سازی مصرف انرژی، به ویژه در حوزه مالتی پروسسورهای SoC و دیتاسنترها، تحقیق و پژوهش داشته است 


استاد اسماعیل ثناییاسماعیل ثنایی

دکتر اسماعیل ثنائی عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف از سال 1365 می باشند. زمینه ی فعالیت ایشان الکترونیک دیجیتال است

 

 

 

 

لیست جلسات 23 جلسه
    جلسه اول - مقدمه
    جلسه دوم - ساختار پردازنده ها
    جلسه سوم - آشنایی با cache
    جلسه چهارم - cache
    جلسه پنجم - cache و virtual memory
    جلسه ششم - pipeline
    جلسه هفتم - pipeline پردازنده MIPS
    جلسه هشتم - pipeline و موازی سازی
    جلسه نهم - پردازنده های RISC و CISC
    جلسه دهم - Sequencer
    جلسه یازدهم
    جلسه دوازدهم - Multi Processing
    جلسه سیزدهم - موازی سازی در سطح داده
    جلسه چهاردهم - SIMD Extensions
    جلسه پانزدهم - موازی سازی در سطح داده
    جلسه شانزدهم
    جلسه هفدهم - بررسی میکروپروسسورهای سری core i
    جلسه هجدهم - تکنولوژی vPro
    جلسه نوزدهم - ارتباطات سریال، کارایی استفاده از چند پروسسور
    جلسه بیستم - bus و I/O
    جلسه بیست و یکم - انواع هارد و ارتباط آن ها
    جلسه بیست و دوم - RAID و Storage
    جلسه بیست و سوم - رایانش ابری (Cloud Computing)، دیتاسنترها