عکاسی در لغت به معنای روش عکسبرداری است در بسیاری از زبانها به عکاسی فوتوگرافی (Photography) و یا واژه ای معادل با آن میگویند که ترکیبی از دو کلمهٔ یونانیفتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است. بنابراین، فتوگرافی را می توان به معنای نقش کردن با نور دانست. می توانید فوتوگرافی و فوتوگراف را با واژه های عکاسی و عکس که در پارسی استفاده می شود، مقایسه کنید. همان طور که مشخص است در واژه ی فوتوگرافی نقش "نور" به عنوان عامل اصلی ایجاد یک عکس (فوتوگراف) کاملا برجسته است در مقابل در پارسی عکس در واقع به تصویر تشکیل شده ی یک شیء اشاره می کند.
در دوره آموزشی Lynda Photography 101 با تکنیک ها و روش های مختلف عکاسی آشنا می شوید. 


سرفصل های دوره آموزشی Lynda - Photography 101:
- تنظیم دیافراگم، سرعت شاتر و ISO
- کنترل فوکوس اتوماتیک
- استفاده از دکمه ها برای تغییر تمرکز، اندازه گیری و حالت های عکسبرداری
- حمل یک دوربین مانند یک طرفدار
- تثبیت دوربین
- کار با فلاش
- تفکر خلاقانه و تغییر دیدگاه شما
- خرید gear جدید

 

 

Today's cameras put an amazing amount of power in your hands, but all those buttons, dials, and settings can be pretty intimidating. In Photography 101, photographer Joseph ["PhotoJoseph"] Linaschke helps you understand what's going on inside your camera, explaining photography fundamentals like what aperture is and how shutter speed works. Learn basics such as how to hold the camera, what various modes mean and when to use them, and even how and when to use the camera's flash. There's also creative instruction to guide you toward becoming a better photographer. As you become more comfortable with your gear, you'll find that many creative possibilities open up for you and the quality of your photography improves.

Topics include:
- Adjusting aperture, shutter speed, and ISO
- Controlling autofocus
- Using buttons to change focus, metering, and shooting modes
- Carrying a camera like a pro
- Stabilizing the camera
- Working with flash
- Thinking creatively and changing your point of view
- Buying new gear

 

اطلاعات حجم: 2.50 گیگابایت
دانلود دانلود - بخش اول
دانلود دانلود - بخش دوم
دانلود دانلود - بخش سوم
دانلود دانلود - بخش چهارم
دانلود دانلود - بخش پنجم
دانلود دانلود - بخش ششم

 

رمز فایل : www.p30download.com