فارس درس : مکانی برای حرفه ای شدن

چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

با دوره های آموزشی فارس درس آینده حرفه ای خود را بسازید

  گروه فروشگاه

 • پنجشنبه 29 آذر 1397 08:59

خرید پستی فیلم آموزش فتوشاپ سی سی 2019 از 0 تا 100 به زبان فارسی به همراه تصاویر و فایل های مورد نیاز برای تمرین

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 11:03

خرید پستی فیلم آموزش ترمودینامیک و مکانیک آماری ٢ به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 11:00

خرید پستی فیلم آموزش مدارهای مخابراتی به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 10:56

خرید پستی فیلم آموزش گرانش و نسبیت عام ٢ به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 10:47

خرید پستی فیلم آموزش فیزیک 1 به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 10:40

خرید پستی فیلم آموزش الکترونیک 3 به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 09:27

خرید پستی فیلم آموزش معادلات دیفرانسیل به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 09:24

خرید پستی فیلم آموزش اقتصادخرد (دوره فرعی) به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 09:06

خرید پستی فیلم آموزش بانکداری اسلامی به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:55

خرید پستی فیلم آموزش مدارهای مجتمع فرکانس بالا به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:51

خرید پستی فیلم آموزشی شبکه مخابرات داده پیشرفته به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:44

خرید پستی فیلم آموزش برنامه نویسی پیشرفته سی پلاس پلاس به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:40

خرید پستی فیلم آموزش ساختمان داده به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:34

خرید پستی فیلم آموزش ریزپردازنده 1 به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:26

خرید پستی فیلم آموزش ریزپردازنده 2 به زبان فارسی

 • چهارشنبه 28 آذر 1397 08:20

خرید پستی فیلم آموزش شبکه های کامپیوتری به زبان فارسی

 • شنبه 24 آذر 1397 13:11

خرید پستی فیلم آموزش مهندسی اینترنت دانشگاه صنعتی شریف به زبان فارسی