فارس درس : مکانی برای حرفه ای شدن

چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

با دوره های آموزشی فارس درس آینده حرفه ای خود را بسازید

  گروه سه بعدی و انیمیشن

 • یکشنبه 02 دی 1397 07:57

دانلود فیلم آموزش Udemy Maya 3D Architecture PreVisualization - آموزش پیش شبیه سازی معماری در مایا تری دی

 • پنجشنبه 29 آذر 1397 09:58

دانلود فیلم آموزش Lynda SketchUp Tutorial Series - آموزش دوره های اسکچ آپ

 • پنجشنبه 29 آذر 1397 09:55

دانلود فیلم آموزش Udemy SolidWorks 2018 for Beginner - آموزش مقدماتی سالیدورکس 2018

 • پنجشنبه 29 آذر 1397 09:43

دانلود فیلم آموزش Udemy Rhino 3D tutorials v5 & v6 Beginner Level to Advanced Level - آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار راینو 5 و 6

 • پنجشنبه 29 آذر 1397 09:41

دانلود فیلم آموزش Lynda VFX for Architectural Visualization - آموزش جلوه های بصری برای شبیه سازی معماری

 • پنجشنبه 29 آذر 1397 09:22

دانلود فیلم آموزش Lynda Adobe Dimension Essential Training: The Basics - آموزش مقدماتی ادوبی دایمنشن

 • سه شنبه 27 آذر 1397 11:25

دانلود فیلم آموزش Udemy Character Modeling & Texturing For Game - Complete Pipeline - آموزش طراحی کاراکتر و تکسچر برای بازی ها

 • دوشنبه 26 آذر 1397 12:35

دانلود فیلم آموزش استاپ موشن در افتر افکت Skillshare The Stop Motion Look in After Effects

 • دوشنبه 19 آذر 1397 08:03

دانلود فیلم آموزش Udemy The Unity 3D Probuilder Essentials Course - آموزش نرم افزار یونیتی تری دی پروبیلدر

 • پنجشنبه 15 آذر 1397 08:08

دانلود فیلم آموزش Udemy 3D Animation for Architecture 3ds max + Vray - آموزش دوره های ساخت انیمیشن های سه بعدی معماری با تری دی اس مکس و وی ری

 • چهارشنبه 14 آذر 1397 09:03

دانلود فیلم آموزش Skillshare Maya For Beginners Tutorial Series - آموزش دوره های مقدماتی مایا

 • شنبه 26 آبان 1397 08:26

دانلود Udemy Fundamentals of Toon Boom - آموزش اصول و مبانی تون بوم

 • چهارشنبه 23 آبان 1397 10:09

دانلود Lynda Revit: Interior Design Tutorial Series - آموزش نرم افزار رویت: طراحی داخلی

 • سه شنبه 21 آذر 1396 08:51

دانلود فیلم آموزش Complete Unity Developer 2.0 - Learn C# Code & Make Games - آموزش کامل توسعه یونیتی 2 - آموزش کد سی شارپ و ساخت بازی

 • سه شنبه 21 آذر 1396 08:26

دانلود فیلم آموزش The Complete GameMaker Studio 2 Multiplayer Course - آموزش کامل ساخت بازی چندنفره با گیم میکر استودیو 2

 • سه شنبه 21 آذر 1396 08:07

دانلود فیلم آموزش Pluralsight CINEMA 4D UV Mapping Fundamentals - آموزش اصول نقشه برداری یو وی در سینما فوردی

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:50

دانلود فیلم آموزش Cert Prep: 3ds Max Certified Professional - آموزش دوره اخذ مدرک حرفه ای تری دی اس مکس

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:50

دانلود فیلم آموزش Lynda Maya 2018 Tutorial Series - آموزش مایا 2018

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:45

دانلود فیلم آموزش Lynda Navisworks Advanced - آموزش پیشرفته نویزورکس

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:45

دانلود فیلم آموزش Learning Stop Motion Animation - آموزش ساخت انیمیشن های استاپ موشن

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:40

دانلود فیلم آموزش Lynda SOLIDWORKS 2018 Essential Training - آموزش نرم افزار سالیدورکس 2018

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:40

دانلود فیلم آموزش The Complete Unity Masterclass: Build 2D, 3D, and VR Games - آموزش کامل یونیتی: ساخت بازی های دو بعدی، سه بعدی و واقعیت مجازی

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:33

دانلود فیلم آموزش Pluralsight 3ds Max Lighting Fundamentals - آموزش اصول و مبانی نورپردازی در تری دی اس مکس

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:29

دانلود فیلم آموزش Lynda Blender Tutorial Series - دوره های آموزشی بلندر، نرم افزار ساخت انیمیشن دو بعدی و سه بعدی

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:29

دانلود فیلم آموزش Lynda Grasshopper Essential Training - آموزش گرس هاپر، پلاگین راینو

 • سه شنبه 21 آذر 1396 07:25

دانلود فیلم آموزش Packt 3D Game Development with Unity 5.x - آموزش توسعه بازی سه بعدی با یونیتی 5

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:57

دانلود فیلم آموزش Lynda Unity 2017: Architectural Visualization - آموزش یونیتی 2017: شبیه سازی معماری

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:56

دانلود فیلم آموزش Lynda Adobe Dimension CC: First Look - آموزش ادوبی دایمنشن سی سی: نگاه اول

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:53

دانلود فیلم آموزش SketchUp: Rendering with V-Ray 3 - آموزش اسکچ آپ: رندر با وی-ری 3

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:53

دانلود فیلم آموزش Lynda Meshmixer Essential Training - آموزش نرم افزار مش میکسر

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:44

دانلود فیلم آموزش Learning Fusion 7 - آموزش نرم افزار فیوژن 7

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:28

دانلود فیلم آموزش ZBrush 4R8 New Features - آموزش ویژگی های جدید نرم افزار زدبراش 4R8

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:24

دانلود فیلم آموزش 3ds Max: Special Effects for Design Visualization - آموزش تری دی اس مکس: افکت های ویژه برای مصورسازی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 13:18

دانلود فیلم آموزش Pluralsight 3ds Max 2018 Fundamentals - آموزش اصول و مبانی تری دی اس مکس 2018

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:24

دانلود فیلم آموزش Learning Microsoft Paint 3D - آموزش مایکروسافت پینت سه بعدی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:24

دانلود فیلم آموزش Lynda Animate CC 2017 Tutorial Series - آموزش انیمیت سی سی 2017

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:21

دانلود فیلم آموزش Packt 2D Game Programming in Unity - آموزش برنامه نویسی بازی های دو بعدی در یونیتی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:21

دانلود فیلم آموزش Packt Scripting Unreal Game Characters - آموزش اسکریپت نویسی کاراکترهای بازی آنریل

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:15

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Houdini to Unity: Advanced Production Pipeline - آموزش هودینی تا یونیتی: پایپ لاین های تولید پیشرفته

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:15

دانلود فیلم آموزش Lynda Fusion 360 Essential Training - آموزش نرم افزار فیوژن 360

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:12

دانلود فیلم آموزش Udemy Unity Android Game Development : Build 7 2D & 3D Games - آموزش توسعه بازی اندروید با یونیتی: ساخت 7 بازی دوبعدی و سه بعدی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:12

دانلود فیلم آموزش Lynda Learning Thea Render - آموزش موتور رندر تئا

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:04

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Houdini: Stereoscopic Fundamentals - آموزش هودینی: اصول و مبانی برجسته بینی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:00

دانلود فیلم آموزش Udemy Create Your First RPG And FPS Multiplayer Game In Unity (2017) - آموزش ساخت اولین بازی چندنفره آر پی جی و ای پی اس در یونیتی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 09:00

دانلود فیلم آموزش Packt Exploring Unreal Engine 4 VR Editor and Essentials of VR - آموزش ادیتور وی آر موتور آنریال 4 و ملزومات آن

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:57

دانلود فیلم آموزش Lynda mocha 5 Essential Training - آموزش نرم افزار موکا 5

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:57

دانلود فیلم آموزش Pluralsight 12 Principles of Animation in Maya - آموزش 12 اصل انیمیشن در مایا

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:53

دانلود فیلم آموزش Lynda SketchUp for Set Design - آموزش نرم افزار اسکچ آپ برای طراحی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:47

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Maya 2018 Animation Fundamentals - آموزش اصول و مبانی انیمیشن مایا 2018

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:16

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Game Character Rigging Fundamentals - آموزش اصول و مبانی برنامه ریزی کاراکترهای بازی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:13

دانلود فیلم آموزش Packt Creating a 2D Platformer - آموزش ساخت بازی های دو بعدی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:08

دانلود فیلم آموزش Packt Building a Multiplayer 3D Platformer - آموزش ساخت بازی سه بعدی چند نفره

 • دوشنبه 20 آذر 1396 08:01

دانلود فیلم آموزش Packt Unity: Easy game development with Unity 5 - آموزش توسعه راحت بازی با یونیتی 5

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:49

دانلود فیلم آموزش Lynda Rhino 5 Essential Training - آموزش راینو 5

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:38

دانلود فیلم آموزش Packt Developing your First Canvas - آموزش توسعه اولین Canvas خود با یونیتی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:34

دانلود فیلم آموزش Packt Building a Character using Blender 3D - آموزش ساخت کاراکتر با استفاده از بلندر

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:34

دانلود فیلم آموزش Lynda Learning 3D Graphics on the Web with Three.js - آموزش طراحی های سه بعدی بر روی وب با Three.js

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:33

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Modo Rendering Fundamentals - آموزش اصول و مبانی رندر در مودو

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:29

دانلود فیلم آموزش Lynda Virtual Reality Foundations - آموزش اصول و مبانی واقعیت مجازی

 • دوشنبه 20 آذر 1396 07:29

دانلود فیلم آموزش Lynda Building a Physics-Based Platformer in GameMaker Studio Using GML - آموزش طراحی بازی مبتنی بر فیزیک با گیم میکر استودیو

 • یکشنبه 19 آذر 1396 18:29

دانلود فیلم آموزش Lynda Houdini Essential Training - آموزش هودینی

 • یکشنبه 19 آذر 1396 18:29

دانلود فیلم آموزش Packt Learning the GameMaker Studio 2 Interface - آموزش محیط کار گیم میکر استودیو 2

 • یکشنبه 19 آذر 1396 18:12

دانلود فیلم آموزش ++Packt Unreal Engine 4 Scripting with C - آموزش اسکریپت نویسی موتور آنریل 4 با سی پلاس پلاس

 • یکشنبه 19 آذر 1396 12:56

دانلود فیلم آموزش Packt Unity 5 Level Design, Lighting, and Animation - آموزش طراحی، نورپردازی و انیمیشن در یونیتی 5

 • یکشنبه 19 آذر 1396 12:40

دانلود فیلم آموزش Udemy Unity3D Creating a Crossy Road Video Game - آموزش ساخت بازی عبور از جاده با یونیتی سه بعدی

 • یکشنبه 19 آذر 1396 12:05

دانلود فیلم آموزش Lynda Maxwell Render for Product Visualization - آموزش مکس ول رندر برای شبیه سازی

 • یکشنبه 19 آذر 1396 11:13

دانلود فیلم آموزش Lynda Learning Autodesk ReCap 360 - آموزش اتودسک ری کپ 360

 • یکشنبه 19 آذر 1396 10:37

دانلود فیلم آموزش Lynda Maxwell Render Essential Training - آموزش نرم افزار مکس ول رندر

 • یکشنبه 19 آذر 1396 10:36

دانلود فیلم آموزش Lynda 3ds Max 2018 Tutorial Series - آموزش دوره های تری دی اس مکس 2018

 • یکشنبه 19 آذر 1396 10:06

دانلود فیلم آموزش Packt Unity Virtual Reality Volume 1+2 - آموزش ساخت واقعیت مجازی با یونیتی

 • یکشنبه 19 آذر 1396 10:06

دانلود فیلم آموزش Udemy Making an Animated Short Film with Blender - آموزش ساخت انیمیشن کوتاه با بلندر

 • یکشنبه 19 آذر 1396 10:00

دانلود فیلم آموزش Lynda Navisworks Essential Training - آموزش نویزورکس

 • شنبه 18 آذر 1396 13:20

دانلود فیلم آموزش Udemy Unity Game Development: Make Professional 3D Games - آموزش توسعه بازی با یونیتی: ساخت بازی سه بعدی حرفه ای

 • شنبه 18 آذر 1396 12:12

دانلود فیلم آموزش Lynda MicroStation: Plotting in V8i - آموزش میکرواستیشن: پلات در V8i

 • شنبه 18 آذر 1396 11:08

دانلود فیلم آموزش Udemy The complete course of AutoCAD 3D 2016 - آموزش کامل اتوکد سه بعدی 2016

 • شنبه 18 آذر 1396 11:07

دانلود فیلم آموزش Lynda Learning TouchDesigner - آموزش نرم افزار تاچ دیزاینر

 • پنجشنبه 16 آذر 1396 10:04

دانلود فیلم آموزش Packt Beginning C++ Game Programming - آموزش برنامه نویسی بازی با سی پلاس پلاس

 • دوشنبه 13 آذر 1396 14:00

دانلود فیلم آموزش Lynda Houdini: Dynamics and Simulation - آموزش هودینی: دینامیک و شبیه سازی

 • دوشنبه 13 آذر 1396 13:59

دانلود فیلم آموزش Lynda Creating an Architectural Drawing with AutoCAD 2013 - آموزش طراحی معماری با اتوکد 2013

 • دوشنبه 13 آذر 1396 13:33

دانلود فیلم آموزش Udemy Solidworks 2016 Ultimate 3D-2D Modelling Course - آموزش مدل سازی دو بعدی و سه بعدی در سالیدورکس 2016

 • دوشنبه 13 آذر 1396 12:49

دانلود فیلم آموزش Lynda SOLIDWORKS 2017 Essential Training - آموزش سالیدورکس 2017

 • دوشنبه 13 آذر 1396 12:49

دانلود فیلم آموزش Packt Unity 5 Scripting and Gameplay Mechanics - آموزش اسکریپت نویسی و مکانیک بازی در یونیتی 5

 • دوشنبه 13 آذر 1396 12:48

دانلود فیلم آموزش Lynda 3ds Max: Advanced Lighting - آموزش تری دی اس مکس: نورپردازی پیشرفته

 • دوشنبه 13 آذر 1396 12:47

دانلود فیلم آموزش Packt Building Games with SFML - آموزش ساخت بازی با اس اف ام ال

 • دوشنبه 13 آذر 1396 12:47

دانلود فیلم آموزش Lynda MicroStation 3D Essential Training - آموزش سه بعدی سازی در نرم افزار میکرواستیشن

 • دوشنبه 13 آذر 1396 12:35

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Animate CC Programming - آموزش برنامه نویسی ادوبی انیمیت سی سی

 • دوشنبه 13 آذر 1396 11:08

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Introduction to Autodesk CFD 2016 - آموزش مقدماتی اتودسک سی اف دی 2016

 • دوشنبه 13 آذر 1396 10:07

دانلود فیلم آموزش Pluralsight Maya Modeling Fundamentals - آموزش اصول و مبانی مدلسازی در مایا

 • دوشنبه 13 آذر 1396 09:01

دانلود فیلم آموزش Udemy Learn HTML 5 Game Development Create Cross Platform Games - آموزش توسعه بازی های اچ تی ام ال 5 برای همه پلتفرم ها

 • دوشنبه 13 آذر 1396 09:01

دانلود فیلم آموزش Lynda Substance Painter Essential Training - آموزش نرم افزار ساب استنس پینتر

 • یکشنبه 12 آذر 1396 21:49

دانلود فیلم آموزش Lynda Learn Autodesk Stingray - آموزش اتودسک استینگری، نرم افزار ساخت بازی‌های سه بعدی

 • یکشنبه 12 آذر 1396 20:25

دانلود فیلم آموزش Lynda SketchUp 2017 Essential Training - آموزش اسکچاپ 2017، نرم افزار مدل سازی سه بعدی

 • یکشنبه 12 آذر 1396 20:25

دانلود فیلم آموزش Udemy The Complete Marketplace & Daily Deals App with Swift - آموزش کامل ساخت اپ فروشگاهی با سوئیفت

 • یکشنبه 12 آذر 1396 18:46

دانلود فیلم آموزش Udemy Develop an iOS game with Cocos 2D Game Development Framework - آموزش توسعه بازی های آی او اس با فریم ورک Cocos 2D